Doorstart na faillissement opvolgend werkgeverschap

Datum van publicatie: 30.09.2019

Ook bij de opbouw van de transitievergoeding is het dus niet van belang of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer. Dat klinkt sympathiek.

Als een werkgever ten aanzien van de te verrichten arbeid redelijkerwijs als de opvolger van de voormalig werkgever van de werknemer moet worden beschouwd, dan moet deze nieuwe werkgever rekening houden met het arbeidsverleden bij de oude werkgever.

De kantonrechter wees de vordering echter af, waarna de werknemer in hoger beroep ging bij het hof. Werkneemster stelt dat zij op basis van opvolgend werkgeverschap en de ketenregeling voor onbepaalde tijd in dienst is bij TMI en vordert loondoorbetaling. Een doorstart kan dus een dure grap worden: langere opzegtermijnen, onbepaalde tijd contracten en hogere transitievergoedingen.

Een band tussen de oude en nieuwe werkgever is niet langer meer vereist. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Wanneer tussen de aannemer en de opdrachtgever een geschil ontstaat tijdens de bouw is een opdrachtgever vaak geneigd om de termijn betalingen niet te voldoen.

Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier. En deze directeur was aanwezig bij het namens de doorstartende werkgever aanbieden van arbeidsovereenkomsten aan de overgenomen werknemers. Bron: Hoge Raad 14 julidoorstart na faillissement opvolgend werkgeverschap, LJN AY Als doorstarter van een faillissement moet je dus goed nagaan hoe de keten van arbeidsovereenkomsten van de werknemers die je een arbeidscontract wilt aanbieden eruit ziet. Dat is toen op niets uitgelopen.

Ondanks deze remmende werking heeft de wetgever ten aanzien van opvolgend werkgeverschap geen uitzondering gemaakt voor faillissementssituaties.

Top 3 gezochte pagina's

Hierin wordt — mijns inziens terecht — de rechtvaardiging gevonden in de conclusie dat een doorstarter na faillissement niet het gehele personeelsbestand cadeau krijgt. Wel is vereist dat de aanleiding voor het overgaan naar de nieuwe werkgever is gelegen bij één van de werkgevers, bijvoorbeeld bij een uitzendkracht die in dienst treedt bij de inlener of als een concessie wordt verleend aan de nieuwe werkgever.

De kantonrechter oordeelt dus ook hier dat geen sprake is van overgang van onderneming en dat de uitzondering van art. Met de Wwz is ook de transitievergoeding geïntroduceerd. In deze zaak kon er over het tweede criterium nog gediscussieerd worden, maar bij doorstarts na 1 juli geldt dat de doorstartende werkgever normaal gesproken als opvolgend werkgever wordt beschouwd.

Als het gaat om werknemers die bij de failliete werkgever al een lang dienstverband hadden, doorstart na faillissement opvolgend werkgeverschap, moet volgens het Hof echter beoordeeld worden volgens het nieuwe recht! Herman Kreikamp, dan zal er bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst automatisch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan denk je aan gefilterd internet en Iedereen veilig online. Het in dit doorstart na faillissement opvolgend werkgeverschap besproken arrest van het hof kunt u hier vinden.

U ontvangt de nieuwsbrief vanaf nu in uw mailbox! Een aantal werknemers die in dienst waren geweest bij X traden in dienst bij Y op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De wetgever heeft voor een andere wettelijke regeling die strekt tot bescherming van werknemers - te weten overgang van onderneming - namelijk wl een uitzondering gemaakt voor faillissementssituaties zie mijn eerdere blog en wel omdat dit npo.nl heel holland bakt te grote rem voor potentile kopers van een failliete onderneming zou vormen.

Ook meenden zij, onder andere, aanspraak te kunnen maken op de transitievergoeding. Ook lag het volgens het hof voor de hand om aan te nemen dat de directeur behulpzaam is geweest bij het in kaart brengen van de voor de doorstartende werkgever interessante opdrachten en projecten en heeft die directeur een lijst verstrekt met de daarop werkzame werknemers. In de brief die mevrouw Isik van Boekenvoordeel B.

Over doorstart van deze bedrijven werd en wordt veel gespeculeerd. Diederick van Dalen. Dat heeft consequenties voor de duur van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van de in de toekomst mogelijk te betalen transitievergoeding. UTB sluit met 23 van de 51 werknemers van Constar een arbeidsovereenkomst voor drie maanden. Zelfs als een werkgever werknemers na een faillissement een arbeidsovereenkomst aanbiedt, doorstart na faillissement opvolgend werkgeverschap, kun je te maken krijgen met de regels rondom opvolgend werkgeverschap.

Categorieën

Dat dient…. Wel kan bij cao worden afgeweken van de regeling over opvolgend werkgeverschap. In de wet is nu uitdrukkelijk bepaald dat ook sprake kan zijn van opvolgend werkgeverschap als de nieuwe werkgever geen inzicht heeft in de hoedanigheid of geschiktheid van de werknemer. Twee lijnen in de rechtspraak? Overgangsrecht bij opvolgend werkgeverschap bij doorstart na faillissement II Door Herman Kreikamp — 21 maart

  • Hiermee heeft de Hoge Raad twee criteria uiteengezet om te bepalen of sprake is van opvolgend werkgeverschap:.
  • En daarbij was iets bijzonders aan de hand.
  • De werknemer was sinds januari werkzaam bij Zelkova en sinds 1 februari voor onbepaalde tijd in dienst in de gewijzigde functie van chauffeur.
  • Rechten die zij bij faillissement leken te zijn verloren blijken opeens weer springlevend te zijn.

Tags: ancinniteitfaillissement, receiving a Certificate of Merit in March 1962, doorstart na faillissement opvolgend werkgeverschap, zodat je die op eender welk moment nog eens kan bekijken, and share your photos on all your devices, gratis foto collage maken de haken die je achter je oren vast haakt zorgen voor een van de beste pasvormen van alle apparaten die doorstart na faillissement opvolgend werkgeverschap getest hebben.

Na de uitspraak van het faillissement wordt de voorbereide doorstart vrijwel direct geffectueerd. Op 1 juli is art. Wat zijn anno de arbeidsrechtelijke aspecten waarmee een partij die werknemers overneemt in verband met een doorstart rekening moet houden. Rechten die zij bij faillissement leken te zijn verloren blijken opeens weer springlevend te zijn.

Zonder voorafgaande pre-pack fase ging Tuunte in augustus failliet. Er is volgens de rechter inderdaad sprake van opvolgend werkgeverschap en dit betekent dat de werknemers recht hebben op een transitievergoeding die gebaseerd is op de volledige duur van het dienstverband inclusief de dienstjaren die bij Constar zijn doorgebracht.

Alleen als een arbeidsovereenkomst  voor bepaalde tijd op of na 1 juli voor bepaalde tijd wordt voortgezet, geldt die overeenkomst conform het nieuwe recht als aangegaan voor onbepaalde tijd. Tot slot is bepaald dat als sprake is van opvolgend werkgeverschap, het arbeidsverleden bij de voormalige werkgever ook meetelt voor de bepaling van het recht op en de hoogte van de door de nieuwe werkgever bij ontslag verschuldigde transitievergoeding. Daarmee beroep de opdrachtgever zich op een opschortingsrecht.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich op 14 juni als eerste hof gebogen over het overgangsrecht bij werkgeverswisselingen. PET-flessen voor frisdrank. Het Gerechtshof Amsterdam leek echter een andere weg in te slaan.

Deel dit artikel:


Gerelateerde materialen:

Discussies:
07.10.2019 22:13 Esteban:
Opvolgend werkgeverschap heeft tot gevolg dat werknemers hun anciënniteit behouden bij een andere werkgever en speelt onder meer een rol bij uitzendconstructies, concessiewissels en doorstart na faillissementen.

03.10.2019 12:08 Berdine:
Ik heb mij daarin kritisch uitgelaten over de on redelijkheid van de uitkomst.

07.10.2019 06:10 Geertrui:
Er is geen sprake van opvolgend werkgeverschap als de werknemer op eigen initiatief dezelfde arbeid bij een nieuwe werkgever gaat verrichten. Als doorstartende werkgever kun je de keten in dit geval alleen doorbreken door de werknemer een geheel andere functie aan te bieden of na het einde van het dienstverband van de werknemer met zijn failliete werkgever langer dan zes maanden te wachten voordat je een nieuw arbeidscontract aanbiedt.