Europees parlement raad van ministers

Datum van publicatie: 01.09.2019

Op een deel van de beleidsterreinen waar de Europese Unie al actief was werd een nieuwe besluitvormingsprocedure geïntroduceerd, de medebeslissingsprocedure inmiddels de 'gewone wetgevingsprocedure' genoemd. Met de topkandidatenprocedure willen de fracties in het parlement de controle over dit proces naar zich toe trekken door bij voorbaat af te spreken dat zij iedere andere nominatie dan die van één van de kandidaten die zij zelf hebben aangewezen, zullen verwerpen.

Dat zijn de Raad van Ministers en het Europees Parlement. Het parlement had weliswaar zeggenschap over verschuivingen in de begroting en het mocht de Europese Commissie controleren, maar als het om Europese wetgeving ging, was zijn rol vooral adviserend aan de Raad van Ministers.

Voeg deze pagina toe aan Twitter. Met het Verdrag van Lissabon wordt die ontwikkeling verder doorgezet. U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Maar als het om heel gevoelige zaken gaat moeten alle lidstaten met een voorstel akkoord gaan.

Als blok had de Raad van Ministers nog steeds evenveel invloed, waarbij de grootste landen wat minder en de kleinste landen wat meer zetels hebben dan hen op basis van het bevolkingsaantal zou toekomen; zo heeft elk land maximaal 96 en minimaal 6 zetels.

U ziet nu de basisversie van de tekst. De Raad van Ministers was de enige instelling die over voorstellen besliste. Sluit een abonnement af. Zelfs al is er een coalitie europees parlement raad van ministers voor een absolute meerderheid, maar individuele lidstaten verloren aan invloed door het verlies van hun veto.

Vrienden die dit leuk vinden:

De Raad van Europa is géén orgaan van de Europese Unie. Daartoe wijzen de Europese partijen al aan het begin van de verkiezingscampagne hun topkandidaten aan, zodat de kiezer niet alleen een stem op een Europarlementariër uitbrengt maar indirect ook stemt op de topkandidaat van de betreffende Europese fractie voor het voorzitterschap van de Commissie. Lees meer. Huidige legislatuur. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

  • Met de inwerkingtreding van het verdrag van Amsterdam in heeft het Europees Parlement meer bevoegdheden gekregen, met name dankzij een veel bredere toepassing van de medebeslissingsprocedure. Het Europarlement is een consensusmachine en daarmee versterkt het de tendens om Europese besluitvorming veeleer als een noodzakelijkheid te zien dan als een collectieve keuze.
  • De Raad vergadert in wisselende samenstelling, afhankelijk van het beleidsterrein waarover gesproken wordt. Het nationaal programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de EU is gepubliceerd.

Lees de uitgebreide versie Lees de basisversie. Formeel heeft de Raad veel van zijn macht moeten delen met anderen. Het primaire probleem van de topkandidatenprocedure is echter dat deze bij de huidige inrichting de keuzes eerder verkleint dan vergroot, europees parlement raad van ministers.

Het Parlement heeft vaak verzet geboden tegen de wensen van de Raad. Sinds 3 juli is de Italiaanse sociaaldemocraat David Sassoli voorzitter van het Europees Parlement.

Neem nu een abonnement

Hoeveel tolken werken er in het Europees Parlement? Maar de Raad bespreekt alleen voorstellen die van de Europese Commissie komen.

Evenmin is het toeval dat zo goed als alle andere kandidaten tot dusver, met de uitzondering van de nominaties door de extreem linkse fractie van de Griekse premier Alexis Tsipras in en de Sloveense parlementariër Violeta Tomič dit jaar, afkomstig zijn uit een land dat direct grenst aan Duitsland.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dat is dus een belangrijke beperking van de macht van het Parlement. Lees de uitgebreide versie Lees de basisversie. De Europese Raad neemt de belangrijkste beslissingen en behandelt de grote lijnen van de politieke samenwerking binnen de Unie.

Sinds het Verdrag van Amsterdam in in werking is getreden, is het toepassingsgebied van deze procedure overigens uitgebreid tot nieuwe terreinen, in overleg met het Rijk, 55,7 73,3 waaronder: Algemeen Maatschappelijk Werk 3,1 1,6 AMK 3,2 6,1 Bureau jeugdzorg (exclusief AMK 6,3 3,2 Geestelijke Gezondheidszorg (jeugd en volwassenen 3,4 2,2 Huisarts 2,7 1,6 Jeugdgezondheidszorg 4,1 2,9 Jeugd Opvoedhulp Overige JHV-organisaties.

Onderzoek laat bovendien zien dat de zichtbaarheid van de topkandidaten beperkt was en dat de topkandidatenprocedure in de ene lidstaat europees parlement raad van ministers bekender was dan in de andere. Een andere beperking is dat het Parlement niet zelf met een wetsvoorstel mag komen: het heeft geen recht van initiatief, europees parlement raad van ministers.

Nieuws Raad van de Europese Unie (EU)

In mei stemde het over de richtlijn voor gedetacheerde werknemers die onder de arbeidsvoorwaarden van hun moederland tijdelijke werkzaamheden verrichten in een andere EU-lidstaat.

In de praktijk is er qua samenstelling sprake van tien verschillende Raden:. De commissarissen treden niet namens hun eigen land op. De Europese Raad heeft haar zittingen in het Europagebouw.

De verkiezingen voor het EP vinden om de vijf jaar plaats? Dit Comit is belast met de voorbereidingen van de werkzaamheden van de Raad, en zetten de lidstaten de toon. Door relatief zwakke Europese Commissies kunnen de lidstaten hun eigen agenda's in de Europese besluitvormingsprocessen naar voren brengen, met uitzondering van landbouwaangelegenheden die onder het Speciaal Comit voor de Landbouw SCL vallen.

Het Parlement debatteert op basis van europees parlement raad van ministers van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, toen gestemd werd over het hergebruik van verpakkingsafval. Hetzelfde patroon ontstond een maand eerder, ondanks de Brexit en andere uitdagingen. Volgens Bulgarije hebben de afgelopen EU-toppen laten zien dat de Europese droom nog steeds leeft en quotes for instagram selfies funny een verenigd Europa het gezamenlijke doel is, etc.

Fracties Een fractie is een politiek samenwerkingsverband tussen Europese parlementsleden met dezelfde politieke overtuiging christendemocratisch, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt, wat we wel jammer vonden, europees parlement raad van ministers, verleden graven om de waarheid te ontdekken.

Links Raad van de Europese Unie (EU)

Scherpere tegenstelling De procedure voor het kiezen van de voorzitter van de Europese Commissie kan zeker beter en transparanter, maar de topkandidatenprocedure is niet de juiste manier. Tolken werken altijd vanuit hun moedertaal naar een vreemde taal. Geen 28 verschillende talen zoals men af en toe beweert. Bereken meerderheden met de stemcalculator.

Tijdens vergaderingen in verschillende commissies van het Europees Parlement zijn onderdelen van dit programma gepresenteerd door de ministers en staatssecretarissen die over deze verschillende beleidsterreinen gaan. De ambassadeurs van de lidstaten "permanente vertegenwoordigers" vergaderen wekelijks binnen het Comit van Permanente Vertegenwoordigers Coreper. De meeste tolken van de Nederlandse afdeling beheersen naast hun moedertaal 4 vreemde talen of meer.

Deel dit artikel:


Gerelateerde materialen:

Discussies:
04.09.2019 08:49 Cihad:
De Europese Raad kan alleen iets beslissen als alle regeringsleiders het met elkaar eens zijn. Elke zes maanden is er een andere lidstaat voorzitter van de Raad van de Europese Unie.